Menu

ART ML OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on üles ehitatud kooskõlas ISO 9001, AQAP-2110 ja ISO 14001 nõuetega ning Juhtimissüsteemi käsitlusala on Mootorsõidukite hooldus ja remont. Tööstuslik värvimine.

ART ML OÜ tegevusi iseloomustavad järgmised juhtpõhimõtted:

 • Klient on ART ML teenindusega rahul ning see on saavutatud majanduslikult tulusalt.

 • Iga ART ML töötaja oma ala professionaal ja mõistab oma töö mõju tervikule.

 • Püüame järjepidevalt parendada ART ML juhtimissüsteemi toimimist.

 • Täidame ART ML tegevusala reguleerivaid õigusakte ja norme.

 • Parandame järjepidevalt ART ML keskkonnaalast tulemuslikkust.

 • Töötame järjepidevalt keskkonna saastamise vältimise nimel, arvestades sealjuures tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale ja jäätmete tekkele.

 • Juhendame ART ML töötajaid kasutama ohutuid töövõtteid ja olema keskkonnateadlikud.

 

ART ML OÜ olulised keskkonnaaspektid:

 • Raske kütteõli kasutamine tootmisruumide kütmisel lokaalses katlamajas.

 • NO2, CO, SO2, CO2, raskmetallide heide välisõhku lokaalses katlamajas raske kütteõli põletamisel.

 • Liivatolmu ja värvijääkidega heide välisõhku metallpindade liivapritsiga puhastamisel.

 • Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) heide välisõhku masinate värvimisel.